Basha, K. “The Development of Mural Art in Kosovo 2020-2022”. SAUC - Street Art and Urban Creativity, Vol. 9, no. 1, July 2023, pp. 123 -0, doi:10.25765/sauc.v9i1.688.